2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

වලස්ගල මයුරවංශ හිමි චරිතාපදානය ( දිඝායු හිමියනි)

2015 පෙබරවාරි මස 24 16:27:43

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(0) බැලූවෝ - 777

සහනෝදයේ තවත් දවසක් මේ...

2015 පෙබරවාරි මස 22 09:47:58

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(3) බැලූවෝ - 613

දෙහිවල අත්තිඩිය සහනෝදය වැඩිහිටි විවේකාශ්‍රාමයේ දවසක්...

2015 පෙබරවාරි මස 19 02:07:48

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(6) බැලූවෝ - 1552

සත් වසරකට වතාවත් හටගන්නා බෙරලිය ගැන දැන ගන්න...

2015 පෙබරවාරි මස 16 14:58:34

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(3) බැලූවෝ - 2906

හුදකලාව කලාවක් කර ගත් රළපනාව විදුහල

2015 පෙබරවාරි මස 13 14:19:45

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(1) බැලූවෝ - 778

ජීව වායුවෙන් ජීවය ලැබූ රෝහිතගේ ගොවිපොළ

2015 පෙබරවාරි මස 05 23:08:52

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(4) බැලූවෝ - 2101

ලුණාව ආයුර්වේද රෝහලේ නත්තල් සැමරුම

2014 දෙසැම්බර් මස 31 12:33:31

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(0) බැලූවෝ - 665

මතකයට ඉතිරි කළ ගී පද ගෙතූ ඇලෝයි ගුණවර්ධන

2014 දෙසැම්බර් මස 11 12:52:16

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(7) බැලූවෝ - 2260

මහනුවර ගල්මඩුව විහාරය පුරා විදු ඇස යොමු වීමෙන් යළිත් ගොඩ නැඟුණු වගයි...

2014 දෙසැම්බර් මස 08 09:39:54

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(0) බැලූවෝ - 1447

මගුල් පරක්කුව ගැන දන්නවාද

2014 නොවැම්බර් මස 28 13:37:26

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(5) බැලූවෝ - 5630

මහනුවර - හිඳගල රජමහා විහාරය සොයා ගියෙමු....

2014 නොවැම්බර් මස 20 15:38:14

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(4) බැලූවෝ - 2310

බෝකුන්දර කුසල ධම්ම හිමියෝ ධර්ම දේශනා 13 ( සහජීවනය සහ දයාව කරුණාව)

2014 නොවැම්බර් මස 12 14:07:05

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(0) බැලූවෝ - 931

ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් අරක්කු කර්මාන්ත ඉතිහාසයේ නොදුටු පැත්තක්..... (කඳුළින් පෙරෙන මදිරා)

2014 නොවැම්බර් මස 10 07:51:03

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(4) බැලූවෝ - 2625

මැදවල ටැම්පිට රජමහ විහාරය...

2014 නොවැම්බර් මස 07 12:51:38

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(4) බැලූවෝ - 963

එසැණ ධර්ම මණ්ඩපය 12 - (ණය ගැනීම සහ ජීවත්වීම ) බෝකුන්දර කුසල ධම්ම හිමි

2014 නොවැම්බර් මස 07 09:06:25

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(0) බැලූවෝ - 444

ඉල් පොහොය අදයි

2014 නොවැම්බර් මස 06 14:08:11

( . , එච්.චන්දන )

..

අදහස්(0) බැලූවෝ - 323

එසැණ ධර්ම මණ්ඩපය 11 - (යහපත් ආජීවය ) බෝකුන්දර කුසල ධම්ම හිමි

2014 නොවැම්බර් මස 03 11:03:01

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(0) බැලූවෝ - 280

කොස්ලන්ද මීරියබැද්ද නායයෑමේ සිදුවීම වාර්තා වීමත් සමඟ එම ස්ථාන බලාගොස් රූගත කළ දර්ශන ද සිදුවීම ඇසින් දුටු පුද්ගලයින් හා විපතට පත්ව දිවිගලවා ගත් පුද්ගලයින් ද සමඟ කතාබහ කළ දර්ශන ද සංස්කරණයෙන් තොරව දැක ගැනිමට ......

2014 ඔක්තෝබර් මස 31 20:07:12

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(0) බැලූවෝ - 1216

කැටයමෙන් ලොව දිනූ ඇය ශිරෝමි - ඕනෑම දැව කොටසක් අපූරු නිමැවුමක් බවට පත් කළ හැකි ඇයගේ කතාව

2014 ඔක්තෝබර් මස 28 23:19:00

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(1) බැලූවෝ - 698

එසැණ ධර්ම මණ්ඩපය 10 - (ගුණධර්ම සහ ආදරය) බෝකුන්දර කුසල ධම්ම හිමි

2014 ඔක්තෝබර් මස 28 10:03:15

( විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර )

..

අදහස්(0) බැලූවෝ - 291

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›