2019 ජනවාරි මස 22 වැනි අගහරුවාදා

2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

අධි තාත්වික චිත්‍ර

2018 ඔක්තෝබර් මස 23 15:09:36 | deeptha

මුලින්ම ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන් මේ පින්සල තබන්නේ ඇහැකට විත්තිය. නමුත් එය චිත්‍රයක්. මේ චිත්‍රය දුටුවනම එය සැබෑ රෑපයක් යැයි හිතෙන්නට තරම් එහි ඇති තාත්වික බව අගය කළ යුතුමයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන

 

අදහස්(0) බැලූවෝ (413)

අධි තාත්වික චිත්‍ර සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර.

නම :

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :

Logged in as Sign Out

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :