2018 ඔක්තෝබර් මස 23 වැනි අගහරුවාදා

2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

Maathra: Annual Cultural Dancing Festival

2018 ඔක්තෝබර් මස 08 13:39:03 | deeptha

Maathra : Lyceum International School

Annual Cultural Dancing Festival 

At BMICH 

October 13 at 3.00 pm and 6.00 pm

 

2018-10-03-ent-62

 

ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල 11වැනි වරට ඉදිරිපත් කරන මාත්‍රා සංස්කෘතික නර්තන ප්‍රසංගයේ පුහුණු වීම් අතරතුර 

 

2018-10-03-ent-63 2018-10-03-ent-64 2018-10-03-ent-65 2018-10-03-ent-66 2018-10-03-ent-67 2018-10-03-ent-68 2018-10-03-ent-69 2018-10-03-ent-70 2018-10-03-ent-71 2018-10-03-ent-72 2018-10-03-ent-73
2018-10-03-ent-74

අදහස්(0) බැලූවෝ (158)

Maathra: Annual Cultural Dancing Festival සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර.

නම :

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :

Logged in as Sign Out

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :