2019 ජනවාරි මස 22 වැනි අගහරුවාදා

2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

නීල පබළු - On Location

2018 ජූලි මස 16 06:32:12 | deeptha

2018-07-11-ent-100 2018-07-11-ent-101 2018-07-11-ent-102 2018-07-11-ent-103 2018-07-11-ent-104 2018-07-11-ent-105 2018-07-11-ent-106 2018-07-11-ent-107 2018-07-11-ent-108 2018-07-11-ent-109 2018-07-11-ent-110 2018-07-11-ent-111 2018-07-11-ent-112 2018-07-11-ent-113 2018-07-11-ent-114 2018-07-11-ent-115 2018-07-11-ent-116 2018-07-11-ent-117

අදහස්(0) බැලූවෝ (3458)

නීල පබළු - On Location සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර.

නම :

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :

Logged in as Sign Out

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :