2018 නොවැම්බර් මස 15 වැනි බ‍්‍රහස්පතින්දා

2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

Yathrikaya (යාත්‍රිකයා) Album Launch – Mihindu Ariyaratne

2018 ජූලි මස 13 06:05:13 | deeptha

The rock star Mihindu dropped his debut album which is titled Yathrikaya and contains quite a few gems ranging from his time in Nemesis and his solo career on 4th of July at National Film Corporation premises. We captured some highlights of the evening.

Pix By - Sujan Jayasinghe

courtesy to 'LetMeKnow.lk'

 

2018-07-11-ent-40 2018-07-11-ent-41 2018-07-11-ent-42 2018-07-11-ent-43 2018-07-11-ent-44 2018-07-11-ent-45 2018-07-11-ent-46 2018-07-11-ent-47 2018-07-11-ent-48 2018-07-11-ent-49 2018-07-11-ent-50 2018-07-11-ent-51 2018-07-11-ent-52 2018-07-11-ent-53 2018-07-11-ent-54 2018-07-11-ent-55 2018-07-11-ent-56 2018-07-11-ent-57 2018-07-11-ent-58 2018-07-11-ent-59 2018-07-11-ent-60 2018-07-11-ent-61 2018-07-11-ent-62

අදහස්(0) බැලූවෝ (1010)

Yathrikaya (යාත්‍රිකයා) Album Launch – Mihindu Ariyaratne සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර.

නම :

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :

Logged in as Sign Out

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :