2019 ජනවාරි මස 22 වැනි අගහරුවාදා

2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

No Business Left Behind

2018 මැයි මස 20 06:06:10 | deeptha

No Business Left Behind was held on 10th of May at Galle Face Hotel, Colombo. It was organized by Tech One Sanje.

Photographer - Sujan Jayasinghe

courtesy to 'LetMeKnow.lk'

 

2018-05-19-ent-24 2018-05-19-ent-25 2018-05-19-ent-26 2018-05-19-ent-27 2018-05-19-ent-28 2018-05-19-ent-29 2018-05-19-ent-30 2018-05-19-ent-31 2018-05-19-ent-32 2018-05-19-ent-33 2018-05-19-ent-34 2018-05-19-ent-35 2018-05-19-ent-36 2018-05-19-ent-37 2018-05-19-ent-38 2018-05-19-ent-39 2018-05-19-ent-40 2018-05-19-ent-41 2018-05-19-ent-42 2018-05-19-ent-43 2018-05-19-ent-44 2018-05-19-ent-45 2018-05-19-ent-46 2018-05-19-ent-47 2018-05-19-ent-48 2018-05-19-ent-49 2018-05-19-ent-50 2018-05-19-ent-51

අදහස්(0) බැලූවෝ (483)

No Business Left Behind සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර.

නම :

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :

Logged in as Sign Out

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :