2018 දෙසැම්බර් මස 13 වැනි බ‍්‍රහස්පතින්දා

2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

Sanuka,Bachi & Tehan with HOT CHOCOLATE Live in Concert

2018 ජනවාරි මස 13 06:44:35 | deeptha

Dinukå Theekshänå | HOT CHOCOLATE Official Photographer

 

2018-01-11-ent-01 2018-01-11-ent-30 2018-01-11-ent-29 2018-01-11-ent-28 2018-01-11-ent-27 2018-01-11-ent-26 2018-01-11-ent-25 2018-01-11-ent-24 2018-01-11-ent-23 2018-01-11-ent-22 2018-01-11-ent-21 2018-01-11-ent-20 2018-01-11-ent-19 2018-01-11-ent-18 2018-01-11-ent-17 2018-01-11-ent-16 2018-01-11-ent-15 2018-01-11-ent-14 2018-01-11-ent-13 2018-01-11-ent-12 2018-01-11-ent-11 2018-01-11-ent-10 2018-01-11-ent-09 2018-01-11-ent-08 2018-01-11-ent-07 2018-01-11-ent-06 2018-01-11-ent-05 2018-01-11-ent-04 2018-01-11-ent-03 2018-01-11-ent-02

අදහස්(0) බැලූවෝ (1400)

Sanuka,Bachi & Tehan with HOT CHOCOLATE Live in Concert සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර.

නම :

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :

Logged in as Sign Out

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :