2018 පෙබරවාරි මස 23 වැනි සිකුරාදා

2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

'ඇම්ඩන්ගේ කතා' ජන ගත වූ වගයි

2017 ජූනි මස 14 06:22:47 | deeptha

2017-06-13-ent-02 2017-06-13-ent-03 2017-06-13-ent-04 2017-06-13-ent-05 2017-06-13-ent-06 2017-06-13-ent-07 2017-06-13-ent-08 2017-06-13-ent-09 2017-06-13-ent-10 2017-06-13-ent-11 2017-06-13-ent-12 2017-06-13-ent-13 2017-06-13-ent-14 2017-06-13-ent-15 2017-06-13-ent-16 2017-06-13-ent-17 2017-06-13-ent-18 2017-06-13-ent-19 2017-06-13-ent-20 2017-06-13-ent-21 2017-06-13-ent-22

අදහස්(0) බැලූවෝ (1972)

'ඇම්ඩන්ගේ කතා' ජන ගත වූ වගයි සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර.

නම :

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :

Logged in as Sign Out

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :