2019 ජනවාරි මස 22 වැනි අගහරුවාදා

2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

‘‘ඉන්න තැනක් නෑ, වතුරත් නෑ‘‘ උමා ඔයේ පිරිසක් සුසුම් හෙළති

2017 ජනවාරි මස 09 21:42:54 | තරිඳු ජයවර්ධන , ආර් කෝගුලන්

අදහස්(1) බැලූවෝ (816)

‘‘ඉන්න තැනක් නෑ, වතුරත් නෑ‘‘ උමා ඔයේ පිරිසක් සුසුම් හෙළති සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර.

සමන්ත 2017-01-12 11:13:04

මේ ප්‍රශ්න වලට විසදුම් දෙන්න බලධාරින්ට තෙරෙන්නේ නැද්ද?(හේ)

නම :

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :

Logged in as Sign Out

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :