2018 ජූනි මස 22 වැනි සිකුරාදා

2017-02-28 ඇමෙරිකා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.149.60 , විකුණුම් මිල රු.153.48 | බි‍්‍රතාන්‍යය පවුම ගැනුම් මිල රු.185.27 , විකුණුම් මිල රු.191.52 | යුරෝ යුරෝපය ගැනුම් මිල රු.157.34 , විකුණුම් මිල රු.163.47 | ස්වීස් ප‍්‍රෑන්ක් ගැනුම් මිල රු.147.31 , විකුණුම් මිල රු.153.27 | කැනඩා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.112.69 , විකුණුම් මිල රු.117.26 | ඔස්ට්‍රේලියා ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.113.88 , විකුණුම් මිල රු.119.05 | සිංගප්පූරු ඩොලරය ගැනුම් මිල රු.106.01 , විකුණුම් මිල රු.109.96 | ජපානය යෙන් ගැනුම් මිල රු.1.3225 , විකුණුම් මිල රු.1.3737 |

තෙත් කලාපීය පරිසර පද්ධතියේ බහුලව දැකියහැකි ද්විලිංගික ජීවියා කූඩැල්ලා

2011 සැප්තැම්බර් මස 17 11:45:34 | මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවකු විසිනි

අදහස්(1) බැලූවෝ (4677)

තෙත් කලාපීය පරිසර පද්ධතියේ බහුලව දැකියහැකි ද්විලිංගික ජීවියා කූඩැල්ලා සඳහා ලැබී ඇති ප‍්‍රතිචාර.

ලක්ෂාන් 2011-09-21 08:29:55

ලස්සනයි

නම :

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :

Logged in as Sign Out

ඔබේ ප‍්‍රතිචාර :